Nieuwe generatie

Potentieel ontsluiten voor het nieuwe werken

Het potentieel van studenten ontsluiten, hoe dan

Uit een onderzoek van het World Economic Forum bleek dat veel studenten in het huidige onderwijs waarschijnlijk niet de vaardigheden krijgen aangeleerd, die nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren in het bedrijfsleven van de 21ste eeuw.

De wereld verandert razendsnel en technologische ontwikkelingen en toenemende digitalisering zijn aan de orde van de dag. Studenten die nu afstuderen, zullen over een aantal vaardigheden moeten beschikken om zichzelf in de 21ste eeuw staande te kunnen houden. Waar vroeger kennis en vaardigheid op het gebied van taal, rekenen en wetenschap voldoende waren – de basisvaardigheden – moeten studenten nu ook getraind zijn als kritische denkers, probleemoplossers en teamplayers. Naast deze competenties, zijn ook bepaalde karakteristieke eigenschappen of kwaliteiten nodig om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, zoals doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en het tonen van leiderschap.

21st Century Skills

Dit lijken nauwelijks nieuwe competenties. Wie had dit niet nodig na zijn afstuderen? En toch ligt de nadruk steeds meer op personal skills dan op feitelijke vakkennis.

Er ligt dus een taak voor het bedrijfsleven zelf en met name voor intermediairs, zoals De Droomstarters, die hun medewerkers een persoonlijke Jobcoach toewijzen, die met hen een extra curriculum opstelt met vakken als ‘work, life & study balance’, ‘je persoonlijke Kernwaarden, ‘werken als een prof’.

 

Lees verder over carriere maken in je studententijd

Bekijk alle artikelen

Nooit meer iets missen van De Droomstarters?

Schrijf je in voor onze maandelijkse update!