War for talent

War for Talent, maar nu echt

War for Talent in de IT-sector, maar nu echt

Volgens een rapport van de Europese Commissie zal Europa in 2020 te maken hebben met een direct tekort van zo’n 900.000 IT-ers. Ook in Nederland zal deze trend doorzetten, verwachten de onderzoekers.

Uit een onderzoek van The Boston Consulting Group bleek in 2014 dat de mismatch op de Europese arbeidsmarkten in 2020 zo’n $10 biljoen aan ongerealiseerd BBP kan gaan kosten. De resultaten van het onderzoek passen in de bredere trend van een tekort aan talenten, die zichtbaar is in de Westerse arbeidsmarkten.

Voor andere resultaten, moeten we de dingen anders gaan doen.

De IT-sector moet zich volgens hen gaan richten op het vergroten van de instroom van professionals van onderaf, door studenten vroeg te stimuleren een baan in de IT te nemen. Ook is het volgens hen nodig dat onderwijsinstellingen en bedrijven beter met elkaar afstemmen welke vaardigheden en skills gewenst zijn. Organisaties zullen alles uit de kast moeten halen om aantrekkelijke werkgevers te zijn.

Maar hoe maak je jouw bedrijf zoveel aantrekkelijker voor de nieuwe generatie? Ze laten zich minder lokken door salaris en dure auto’s. Impact hebben in hun werk is belangrijker geworden. Men wil ook vrijheid, work-life balance. Deze generatie sluit daarmee niet helemaal aan op bestaande culturen binnen grotere bedrijven.

HR en Recruitment hebben hier een belangrijke taak. Zij zullen de blik van de organisatie moeten openen voor het anders binden en werken van het nieuwe talent, om in de War for Talent een speler van belang te blijven.

Lees verder over carriere maken in je studententijd

Bekijk alle artikelen

Nooit meer iets missen van De Droomstarters?

Schrijf je in voor onze maandelijkse update!